تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف ض ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف ض ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


ض

ضربان قلب ، ضعف ، ضیافت


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


ض

ضربان قلب ، ضعف ، ضیافت
ضربان قلب

1ـ اگر در خواب ضربان قلب خود را احساس كنید ، علامت آن است كه باید بیشتر مراقب اعمال و سلامت جسمی خود باشید ، زیرا هر دو رو به ضعف هستند .

2ـ اگر خواب ببینید نبض كسی را می گیرید ، علامت آن است كه برای كسب لذت دارایی خود را فدا می كنید .ضعف

اگر خواب ببینید دچار ضعف شده اید ، علامت آن است كه به شغلی نادرست اشتغال خواهید یافت و موجب نگرانی شما را فراهم می كند . باید سعی كنید شغل خود را تغییر دهید .ضیافت

1ـ اگر خواب ببینید به مناسبتی در ضیافتی دعوت شده اید ، نشانة آن است كه دوستان در صدد لطف و محبت به شما هستند .

2ـ اگر خواب ببینید در ضیافتی حضور دارید و همراهان شما لباسهایی شاد بر تن كرده اند و در بشقابهایی گرانبها غذا می خورید ، علامت آن است كه به هر راهی كه قدم نهید منفعت خواهد داشت و دوستان و همراهان شما خرسند و شاد خواهند بود .

3ـ اگر خواب ببینید در ضیافت ، افرادی ناآشنا و بیگانه شركت كرده اند روی میزها خالی است ، نشانة این است كه نو میدی و سوء تفاهم در راه خواهد بود .