تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف ذ ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف ذ ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


ذ

ذرت ، ذرت پخته ، ذره بین


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


ذ

ذرت ، ذرت پخته ، ذره بین
ذرت

1ـ پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانة تفریح و موفقیت در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال گرد آوری دانه های ذرت هستند ، علامت آن است كه از پیروزی دوستان و اقوام خود خوشحال می شوید .ذرت بخته

دیدن ذرت پخته در خواب ، علامت آن است كه آگاهی و مطالعه و برنامه ریزی درست برای آینده ، شما را به پیشرفت می رساند .ذره بین

1ـ اگر خواب ببینید با ذره بین به چیزی نگاه می كنید ، نشانة آن است كه توانایی به ثمر رساندن كاری را از دست خواهید داد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند ذره بینی دارد ، نشانة آن است كه توجه افرادی را به خود جلب می كند كه بعدها او را نادیده خواهند گرفت .